„To, co sobie uświadamiamy, jesteśmy w stanie kontrolować, natomiast to, czego sobie nie uświadamiamy, kontroluje nas.”

Jacek Pierzchała

Moje doświadczenie psychoterapeutyczne jest związane przede wszystkim z poniższymi obszarami:

Związki i relacje z ludźmi

Trudności w nawiązywaniu, utrzymywaniu relacji, porzucenie, lęk przed odrzuceniem, żałoba, samotność, unikanie ludzi, zazdrość, problemy małżeńskie (rozstanie, separacja, rozwód), trudności w życiu intymnym (bliskość, seksualność).

Praca i kariera

Problemy zawodowe (stres, zarządzanie czasem, utrata pracy, wypalenie zawodowe), poszukiwanie nowego kierunku w życiu zawodowym (przebranżowienie), bankructwo, rozpoczynanie nowej działalności, rozwijanie kreatywności.

Zdrowie psychiczne

Niskie poczucie własnej wartości, ataki paniki, zaburzenia lękowe (fobie), wahania nastroju, nerwica, depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (natręctwa), choroba dwubiegunowa, schizofrenia (epizody psychotyczne), powrót do świata i ludzi po załamaniu psychicznym i stracie, zaburzenia osobowości.

Praca z ciałem

Dolegliwości fizyczne (psychosomatyczne, nerwicowe) np. bóle pleców, migreny, bezsenność, kołatania serca, dolegliwości żołądkowo-jelitowe, napięcia mięśniowe, których nie da się połączyć z żadną jednostką chorobową, praca nad świadomością swojego ciała, brak akceptacji swojego wyglądu.

Złość i agresja

Napady gniewu, utrata kontroli nad sobą, zachowania przemocowe, brak asertywności, zachowania autoagresywne, myśli i próby samobójcze.

Problemy egzystencjalne

Utrata, brak sensu życia, brak motywacji do działania, strata, przemijanie życia, trudne wybory w życiu, poczucie braku wolności, unikanie odpowiedzialności, lęk przed śmiercią.

Uzależnienia od substancji i behawioralne

Alkohol, narkotyki, leki, seks (pornografia), problem współuzależnienia, pochodzenie z rodziny alkoholowej (DDA).

Tożsamość płciowa i orientacja seksualna

Kwestie kobiecości, męskości, przynależności do danej płci, rozważanie i akceptacja orientacji seksualnej (LGBT).

Traumy i nadużycia

Doświadczenie traumy, przemocy, kryzysu, stres pourazowy (PTSD).

Jeśli czytając powyższy tekst doświadczasz ciekawości, czy odczuwasz, że część z nich dotyczy Ciebie, to zapraszam Cię na spotkanie.