Oferta

"Nie musisz widzieć całej drogi. Po prostu zrób pierwszy krok"

Martin Luther King

Konsultacja psychologiczna

Jest to spotkanie z psychoterapeutą, w trakcie którego Klient określa swój problem, a terapeuta proponuje odpowiednią formę pomocy psychologicznej (terapia krótkoterminowa, długoterminowa, psychoedukacja, konsultacja specjalistyczna). Liczba sesji konsultacyjnych zależy od stopnia złożoności danego problemu oraz indywidualnych potrzeb Klienta (zazwyczaj od jednej do trzech).

Czas trwania sesji: 60 min

Koszt konsultacji: 130 PLN

Psychoterapia indywidualna

Jest to forma pomocy oparta na regularnych, cotygodniowych spotkaniach. Psychoterapia ma na celu zmianę w codziennym funkcjonowaniu i przekroczeniu ograniczeń na drodze do satysfakcjonującego życia w zgodzie z samym sobą. Psychoterapia indywidualna może przyjmować postać terapii krótkoterminowej, kiedy praca skoncentrowana jest na jednym problemie oraz terapii długoterminowej, w której zakres trudności Klienta obejmuje różne sfery funkcjonowania. Terapia krótkoterminowa trwa zazwyczaj do 6 miesięcy, długoterminowa powyżej 6 miesięcy.

Spotkania odbywają się zwykle raz w tygodniu, w razie potrzeby klienta lub w sytuacji kryzysowej częściej.

Czas trwania sesji: 60 min

Koszt sesji: 130 PLN

Terapia pary

Terapia pary jest formą pomocy przeznaczoną dla par przeżywających kryzys w związku. W trakcie spotkań, które odbywają się regularnie raz na 2 tygodnie przez 1,5 h para pracuje nad celem, który jest ustalany w trakcie pierwszego spotkania. Czas trwania terapii jest uzależniony od zgłoszonego problemu (np. zdrada, problemy komunikacyjne – „ciche dni”, kłótnie; choroba; problemy wychowawcze – trudności w znalezieniu wspólnego stanowiska wobec dzieci itp.).

Koszt sesji w zależności od sposobu pracy z jednym lub z dwojgiem terapeutów waha się od 200 PLN do 300 PLN (ustalany podczas kontaktu telefonicznego).

Terapia nastolatków

Na terapię nastolatków zapraszam młodzież powyżej 12 roku życia. Praca oparta jest na kontrakcie trójstronnym, który zawierany jest pomiędzy terapeutą – nastolatkiem – rodzicami/opiekunami prawnymi. Pierwsze spotkanie odbywa się z nastolatkiem w celu sprawdzenia czy istnieje możliwość kontaktu pomiędzy terapeutą, a nastolatkiem. Gdy nastolatek i terapeuta wyrażą wzajemną chęć pracy, wówczas na drugie/trzecie spotkanie zapraszani są rodzice/opiekunowie prawni, z którymi omawiane są zasady i warunki pracy terapeutycznej. W trackie terapii nastolatka potrzebna jest współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi, dlatego też średnio co 5 spotkań zapraszam rodziców na spotkanie mające charakter psychoedukacji. Szczegółowe treści, które wnosi na terapię nastolatek podlegają tajemnicy i nie są przedmiotem rozmów z rodzicami/opiekunami prawnymi.

Pracuję z nastolatkami, którzy:

  • doświadczają problemów z nauką,
  • przeżywają lęki,
  • chorują na depresję,
  • podejmują zachowania w kierunku autoagresji – okaleczenia ciała, pierwsze próby z narkotykami/alkoholem;
  • są uzależnieni od komputera.

Czas trwania sesji: 60 min

Koszt sesji: 130 PLN

Psychoterapia on-line

Psychoterapia on-line jest możliwa przede wszystkim dla osób przebywających za granicą. Terapia w obszarze merytorycznym, sposobie budowania kontaktu w niczym nie odbiega od terapii prowadzonej w gabinecie. To co jest pewnym ograniczeniem to brak bezpośredniego fizycznego kontaktu z terapeutą. W pracy on-line szczególnie ważne jest znalezienie bezpiecznego i wyłączonego z dodatkowych bodźców miejsca po stronie klienta, tak aby sesja nie była przerywana lub też podsłuchiwana przez inne osoby.

Praca odbywa się przez komunikator internetowy (np. Skype, Messenger, What’s Up).

Czas trwania sesji: 60 min

Koszt sesji: 130 PLN