„Nie musisz widzieć całej drogi. Po prostu zrób pierwszy krok”

Martin Luther King

Superwizja

Superwizję prowadzę indywidualnie. Spotkania mogą być zarówno na żywo we Wrocławiu, jak i w formie online. Pracuję w języku polskim lub angielskim. Bliskie jest mi podejście relacyjne i fenomenologiczne, w zaufaniu do psychoterapeuty_tki, jego/jej zasobów oraz procesu terapeutycznego, który prowadzi. Superwizję rozumiem jako wspólne przyglądanie się procesowi psychoterapeutycznemu, temu co się wydarza lub nie wydarza w relacji terapeutycznej, a zarazem szukanie ścieżki (intencjonalności), która wyłania się w tym nowym doświadczeniu. Oferta superwizji jest kierowana do osób w trakcie szkolenia Gestalt, jak i tych bardziej doświadczonych oraz do psychologów i psychoterapeutów_ek innych modalności chcących zapoznać się z terapią Gestalt

Czas trwania sesji: 60 min

Koszt superwizji: 200 PLN – 250 PLN (w zależności od etapu szkolenia, doświadczenia)

Konsultacja psychologiczna

Jest to spotkanie z psychoterapeutą, w trakcie którego Klient określa swój problem, a terapeuta proponuje odpowiednią formę pomocy psychologicznej (terapia krótkoterminowa, długoterminowa, psychoedukacja, konsultacja specjalistyczna). Liczba sesji konsultacyjnych zależy od stopnia złożoności danego problemu oraz indywidualnych potrzeb Klienta (zazwyczaj od jednej do trzech).

Czas trwania sesji: 60 min

Koszt konsultacji: 170 PLN

Psychoterapia indywidualna

Jest to forma pomocy oparta na regularnych, cotygodniowych spotkaniach. Psychoterapia ma na celu zmianę w codziennym funkcjonowaniu i przekroczeniu ograniczeń na drodze do satysfakcjonującego życia w zgodzie z samym sobą. Psychoterapia indywidualna może przyjmować postać terapii krótkoterminowej, kiedy praca skoncentrowana jest na jednym problemie oraz terapii długoterminowej, w której zakres trudności Klienta obejmuje różne sfery funkcjonowania. Terapia krótkoterminowa trwa zazwyczaj do 6 miesięcy, długoterminowa powyżej 6 miesięcy.

Spotkania odbywają się zwykle raz w tygodniu, w razie potrzeby klienta lub w sytuacji kryzysowej częściej.

Czas trwania sesji: 60 min

Koszt sesji: 170 PLN

Psychoterapia on-line

Psychoterapia on-line jest możliwa przede wszystkim dla osób przebywających za granicą. Terapia w obszarze merytorycznym, sposobie budowania kontaktu w niczym nie odbiega od terapii prowadzonej w gabinecie. To co jest pewnym ograniczeniem to brak bezpośredniego fizycznego kontaktu z terapeutą. W pracy on-line szczególnie ważne jest znalezienie bezpiecznego i wyłączonego z dodatkowych bodźców miejsca po stronie klienta, tak aby sesja nie była przerywana lub też podsłuchiwana przez inne osoby.

Praca odbywa się przez komunikator internetowy (np. Skype, Messenger, What’s Up).

Czas trwania sesji: 60 min

Koszt sesji: 170 PLN